# شعر

یادداشتی بر سخنان دکتر سروش در کتاب قصه ارباب معرفت

                یک نکته بر معلم                      ...........................................................................................  " قصه ارباب معرفت " را ورق می زنم . هنوز خاطره نه چندان خوشایندی ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 20 بازدید