# خاتمی

اصاو برمی گردد. . .

از این گوشه ی خانه به سمت اصلاحات ......................................... .................................................................................................................................... اصلاحات را می توان به دو طیف کلی طبقه بندی کرد : 1 _ اصلاحاتی که ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 42 بازدید