# اصلاحات

مشق دموکراسی ؛ از افغانستان تا ترکیه

آیا راه ابریشم شباهتی به راه دموکراسی دارد؟                                     در افغانستان حامد کرزی برگزاری انتخابات مجدد را پذیرفت و در ترکیه مبارزان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 42 بازدید

اصاو برمی گردد. . .

از این گوشه ی خانه به سمت اصلاحات ......................................... .................................................................................................................................... اصلاحات را می توان به دو طیف کلی طبقه بندی کرد : 1 _ اصلاحاتی که ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 49 بازدید