و حتی در حریم ما . . .

تو هم مومن نبودی

یادداشتی بر سخنان دکتر سروش در کتاب قصه ارباب معرفت

                یک نکته بر معلم                      ...........................................................................................  " قصه ارباب معرفت " را ورق می زنم . هنوز خاطره نه چندان خوشایندی ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 61 بازدید
تیر 92
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
4 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
رادیو
1 پست
روزی_پاک
1 پست
اصلاحات
6 پست
بیمه
1 پست
وزیر
1 پست
نقاشی
1 پست
سینما
2 پست
فلسفه
1 پست
شعر
2 پست
کهریزک
1 پست
نقد_کتاب
1 پست
دموکراسی
1 پست
عرفان
1 پست
و
1 پست
عکس
2 پست
درگیری
1 پست
امیر_،_طه
1 پست
و___
1 پست
کروبی
2 پست
سفر
1 پست
تهران
1 پست
دامغان
1 پست
پاوه
1 پست
انتخابات
1 پست
خاتمی
2 پست
سیاسی
1 پست
کردستان
1 پست