سالخورده ترین فرد جهان !!! درگذشت .

آنها پیر ندیده اند . . .

این پیرزن هندی _ ایدنا پارکر _که 115 سال بیشتر نداشت به نقل سایت yahoo سالخورده ترین فرد در جهان است و این در حالی است که در هورامان که یکی از مناطق کرد نشین ایران است افراد بسیار مسن تر از این خانم هندی زنده گی می کرده اند و بسیاری از آنهاهنوز هم در حال زنده گی هستند . پدر بزرگ خود من که البته چهار سال پیش در سن 128 ساله گی از دنیا و دنباله اش خداحافظی کرد یک از آن نمونه هاست و هم اکنون می شناسم دوستان پدر بزرگم را که خیلی بیشتر از مسن ترین فرد جهان عمر دارند .

AP – Edna Parker holds a rose that she was given during a birthday party for her

پارکر گل رزی را که در جشن تولد اش هدیه گرفته در دست دارد .                                                                                    

Edna Parker holds a rose that she was given during a birthday ...

/ 4 نظر / 26 بازدید
آشنا

سلام ممنون که سرزدی. خوب بود . کم کار شدی رفیق و کم گو . کمی بلند شو و همت کن و ببین قله ها رو . تهران جای زیادی برای رشد دارد و هم یادگیری و شهرت و... شاد باشی.

دانشجوی روزنامه نگاری

به نظرمن که خودم درباشگاه خبرنگاران جوان مشغول به کارم آوردن رئیس جمهوریک کشوربه داخل غرفه باشگاه ومصاحبه بااودلیل برتبحرخبرنگاران باشگاه است درحالیکه رئیس جمهورفقط ازغرفه های دیگربازدید میکردوباغرفه خاصی مصاحبه انجام نداد پس این حرف احمدی نژادکاملاصحیح است[گریه]

عاطفه

چه با نمک...[زبان][گل][قلب]