برای او که موهایش باد را می رقصانند ( 3 )

این شعر ها و تمام شعر ها برای توست یار مهربان همیشه و همچنان :

 

کناچیوه عاشقت مه که رو

به ماچیوه عاشقت مه که رو

چیویوه نه ها لی چه مانشه نه

هه ر ئا چیوه عاشقت مه که رو

 

بابه ت نعمه تی مه ورووه یانه

باسی ، سوحبه تی مه ورووه یانه

بابه و ئه م شه وی ، دیره ی چه نی ویش

کولی شه که تی مه و رووه یانه

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
سورلن سپنجي

هرچند يادداشتت خصوصي بود و نديديم اما دستهايم ناخودآگاه به قسمت نظرات رفت و نظري را به حضور با صفايت تقديم نمود - [گل]

خصوصی خوان

کناچیوه عاشقت مه که رو به ماچیوه عاشقت مه که رو بابه ت نعمه تی مه ورووه یانه باسی ، سوحبه تی مه ورووه یانه بابه و ئه م شه وی ، دیره ی چه نی ویش کولی شه که تی مه ورووه یانه