پست های ارسال شده در مهر سال 1388

مشق دموکراسی ؛ از افغانستان تا ترکیه

آیا راه ابریشم شباهتی به راه دموکراسی دارد؟                                     در افغانستان حامد کرزی برگزاری انتخابات مجدد را پذیرفت و در ترکیه مبارزان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 37 بازدید