پست های ارسال شده در آبان سال 1386

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         در سوگ قیصر شعر ایران؛ قاف عشق !      همه طول سفر یک چمدان بستن بود    امروزاز ساعت ۹ صبح تشییع پیکر ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 40 بازدید