پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

روایت سه شنبه خونین دانشکده . . .  ناهار از دهان افتاد ! مسموم شد بهشت از این سر بزیرها                                                                   ما  بچه های  سر به ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 40 بازدید