کشتار وحشیانه در کوی دانشگاه های ایران

we die ! we die in the our painful life

  

/ 3 نظر / 45 بازدید
سپیده .

گرگ‌ها خوب بدانند، در این ایــــــــل غریب گر پدر مُرد، تفنگ پدری هست هنـــــــــوز گر چه مردان قبیله همگی کشـــته شدند توی گهواره‌ي چوبی، پسری هست هنوز آب اگر نیست نترسـید که در قافــــــله‌مان دل دریایی و چشمــــان تری هست هنوز (دکتر زهرا رهنورد)

محمدآشنا

سلام پسر خوبی خوشی کجایی؟ مواظب خودت باش. دوست تو آشنا

فرزانه

we die!we die in our painful life the نمی خواد[خرخون]