و حتی در حریم ما . . .

تو هم مومن نبودی

کهریزک

تحقیق نکن ریشه‌ی هرچیز کجاست
هی فکر نکن پایه‌ی این میز کجاست

وقتی "ک"ی تصغیر به کهریزک هست
حالا تو ببین که اصل کهریز کجاست...!

 این رباعی از کارهای به یاد ماندی مهدی استاداحمد است طنز پرداز کم نظیری که می توانید اینجا پیدایش کنید.

http://mehdigital.blogfa.com/

  
نویسنده : شایان ربیعی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸