و حتی در حریم ما . . .

تو هم مومن نبودی

در حاشیه امن زیر نسیم آرام کولر

اوضاع اخیر تهران نگران کننده است :

1 _ زیرا منجر به هزینه های زیادی شده است و به احتمال بسیار هزینه های سنگین تری نیز در پی خواهد داشت .

2 - زیرا معترضان که طیف انبوه و بسیاری را شامل می شوند مطالبات مشخصی ندارند ، به بیان دیگر در خواست آنان اگر تنها در پی ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باشد  هیچگاه به این همه هزینه نیازی ندارد .آیا اصلاحات مطالبات مشخص و روشنی را به صورت مکتوب و رسمی به مردم اعلام کرده است ؟ یعنی آیا اگر این اعتراض ها نتیجه ای داشته باشد _ که ندارد _ مردم خواست های مشخصی دارند که تحقق پیدا کند .

3 - سیاسی شدن فضای عمومی و در ادامه آن سیاست خیابانی(streetpolicy ) آیا منتج به نتیجه خواهد بود ؟ میان مردم معترض به نتیجه انتخابات و مدعیان سلامت آن چه کسی حکم خواهد شد ؟ آیا آن مثل قدیمی که خرسوار پیاده بشو نیست در این اوضاع مصداق دارد ؟

چه بر سر مردم و آرمان های آنان توسط دولتمردان و طبقه حاکم در ایران آمده است که اینگونه حضور در خیابان و زخم خوردن و خون دادن به منبعی برای تولید سرمایه اجتماعی تبدیل شده است ؟

 

  
نویسنده : شایان ربیعی ; ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸